باشگاه خبرنگاران/ پاییز با طبیعت زیبایش در هر کوی و گذر چشم عابران را محو زیبایی مسحور کننده اش می کند.

پاییز، فصل هزار رنگ است که طبیعت در آن به رنگ‌های زیبا آراسته می‌شود؛ این روز‌ها طبیعت پردیسان حال و هوای دیگری به خود گرفته است.
شهرک پردیسان با سرانه فضای سبزی بالغ‌بر ۲۵/۹۹ مترمربع به ازای هر شهروند، نزدیک‌ترین استاندارد را به سرانه فضای سبز در اروپا دارد.
منطقه پردیسان دارای ۳ بوستان فرامنطقه‌ای و ۲۸ بوستان شهری است.
بوستان‌های پردیسان بر اساس محله محوری طراحی‌شده و کاربری‌های لازم مانند مسجد، نانوایی، فروشگاه‌های بزرگ و میوه‌فروشی برای آن تعریف‌ شده‌ است.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday