صدا و سیما/ شهردار جدید شهر بایگ انتخاب شد.

محمدخانی رئیس شورای اسلامی شهربایگ گفت: با استعفای مهندس سید رضا حسینی  شهردار سابق شهربایگ انتخاب فرد جدید دردستور کار این شورا قرار گرفت و پس از بررسی گزینه‌های پیشنهادی، آقای علی اکبر محمدخانی به عنوان سکان دار شهرداری بایگ در هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر با رای کامل اعضا انتخاب شد.
علی اکبر مختاری از آقای مهدی حسنی سرپرست شهرداری نیز قدردانی کرد.
محمدخانی در دوره چهارم فعالیت شورای اسلامی شهربایگ به عنوان شهرداراین شهر به مدت ۴ سال دربایگ خدمت کرده است.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today