فکر شهر/ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: تأمین برق منطقه «رونی» بخش «ارم» شهرستان دشستان با سامانه های قابل حمل خورشیدی انجام خواهد شد.

غلامرضا حشمتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهارداشت: عشایر محترم منطقه «رونی» تنگ ارم شهرستان دشتستان با سامانه‌های قابل حمل خورشیدی برق‌رسانی می شوند.
وی توضیح داد: با توجه به سیاست های وزارت محترم نیرو مبنی بر برق رسانی به عشایر کشور و به تبع آن عشایر غیور استان بوشهر، شرکت توزیع نیروی برق استان تاکنون تعداد ۴۵۰ سامانه قابل حمل خورشیدی را به عشایر استان تحویل داده و تعداد ۲۴۰ دستگاه دیگر نیز در حال تامین است.
حشمتی افزود: در سال ۱۳۹۴، شرکت توزیع نیروی برق استان در منطقه رونی تنگ ارم مبادرت به احداث شبکه و ترانس برای ۶ خانوار نمود که با توجه به اینکه عشایر محترم کوچ نشین بودند، تاسیسات احداثی شامل ترانس و کابل ها به طور کامل سرقت شد.
وی اضافه کرد: با توجه به درخواست آقای «نادعلی» از عشایر محترم کوچ نشین منطقه «رونی» در سایت‌های خبری و فضای مجازی و با عنایت به دستور جناب دکتر محمدی زاده استاندار محترم برای رفع مشکل نامبرده، از طریق سامانه های خورشیدی، این شرکت نسبت به برق رسانی به  منزل جناب نادعلی از طریق سامانه های ذکر شده اقدام خواهد نمود و به زودی با تحویل پنل خورشیدی روشنایی ایشان تامین خواهد شد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar