فارس/ مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: طی 2 ماه گذشته بیش از ۶۷ هزار مترمربع اراضی ملی و دولتی استان توسط یگان حفاظت از اراضی این نهاد رفع تصرف شده است.

حسینعلی مقصودی، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طی دو ماه گذشته بیش از ۶۷ هزار مترمربع اراضی ملی و دولتی استان توسط یگان حفاظت از اراضی این نهاد رفع تصرف شده است.  
وی ادامه داد: موارد رفع تصرف و اجرای حکم مربوط به شهرستان‌های بروجن، کیار، شهرکرد و فارسان بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: طی ۲ ماه گذشته چهار مورد رفع تصرف فوری به مساحت ۶۳ هزار و ۴۶۳ مترمربع و دو مورد اجرای احکام به مساحت چهار هزار و ۲۷۱ مترمربع صورت گرفته است.
مقصودی اضافه کرد: ارزش ریالی موارد ذکر شده در مجموع ۵۸ میلیارد ریال است.
وی عنوان کرد: از این میزان بیش از ۲۲ میلیارد ریال اجرای حکم فوری قلع و قمع و خلع ید با دستور دادستان بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ مورد مأموریت رفع تصرف و آزادسازی در نقاط مختلف استان انجام شده و بیش از ۲۲۸ هزار متر مربع اراضی دولتی و ملی آزاد‌سازی شده است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday