رکنا/ قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 30 هزار و 480 تومان رسید که نسبت به قیمت روزهای گذشته با کاهش نسبی مواجه شد. قیمت دلار در صرافی ملی نیز با افزایش قیمت 27 هزار و 882 تومان اعلام شد.

قیمت دلار ، قیمت یورو و ارزهای دیگر در بازار آزاد امروز یکشنبه 14 آذر ماه اعلام شد. قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی نسبت به روزهای گذشته با تغییر نسبی همراه شد. براین اساس قیمت دلار در صرافی ملی برای فروش 27 هزار و 882 تومان تعیین شد. قیمت دلار برای فروش در بازار آزاد 30 هزار و 480 تومان قیمت گذاری شد.
امروز یکشنبه 14 آذر ماه 1400 قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی با تغییر نسبی همراه شد.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی
قیمت دلار برای فروش 27 هزار و 882 تومان و قیمت دلار برای خرید 27 هزار و 330 تومان قیمت گذاری شده است. همچنین قیمت یورو برای فروش 32 هزار و 167 تومان و قیمت یورو برای خرید 31 هزار و 531 تومان تعیین شده است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran