رکنا/ یکی از پرسنل نیردی دریایی به دلیل گیر افتادن بین داک و ناو جان باخت.

هنگام ساخت ناو شیراز در کارخانجات نیروی دریایی ارتش در بندرعباس که روی داک قرار داشته است و  پرسنل مشغول کار روی آن بودند.
خرک زیر آن می شکند و چند نفر زخمی می شوند، و یکی از پرسنل نیروی دریایی به دلیل گیر افتادن بین داک و ناو  متاسفانه فوت شده است.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online