ایلنا/ طرح سئوال از شهردار کرج با امضای 12 نفر از اعضای شورای شهر کرج امروز یکشنبه در صحن علنی شورای شهر کلید خورد.

در نامه ای که به امضای 12 عضو شورای شهر خطاب به ریاست شورای اسلامی شهر کرج امضا شد، آمده است:
"فراز ابتدایی ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن اشعار می دارد:
«چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد.»
لذا بر اساس این مرقومه امضاکنندگان ذیل از شهردار محترم کرج جناب آقای مصطفی سعیدی سیرایی سئوالاتی را به شرح زیر مطرح می کنند:
مبنای انتصابات اخیر بر چه اساسی بوده است؟
آیا شرایط احراز تصدی پست ها با آیین نامه های مربوطه مطابقت دارد؟
ضروری است، شهردار محترم مکلف گردد در اولین جلسه رسمی آتی پاسخ این تذکر را به صورت مستدل و مستند در صحن علنی شورا ارائه کند."

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday