مهر/ استاندار خوزستان گفت: امسال برنامه ریزی شده تا بتوان سهم بیشتری از اراضی در سطح استان خوزستان تحت کشت آبیاری قطره‌ای قرار گیرند.

صادق خلیلیان، استاندار خوزستان در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنی به کارگیری فناوری‌های جدید و ایده‌های نو در اقتصاد است و اینکه به چه شکل اقتصاد به دانش بنیان تبدیل شود و به چه شکل از ظرفیت‌های متنوع اقتصاد با تکیه بر توانایی‌های داخل استفاده کرد تا بتوان یک اقتصاد بدون وابستگی به خارج داشته باشیم.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه با تحقق اقتصاد مقاومتی به توسعه اقتصادی پایدار در استان دست پیدا می‌کنیم، افزود: در اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد نوین رو به جلو دیده می‌شود که از همه ظرفیت‌ها و فناوری‌ها استفاده می‌کند که همان دانش‌بنیان است.
وی بیان کرد: در چارچوب اقتصاد مقاومتی بناست که برنامه‌ای در قالب برنامه هفتم توسعه برای استان خوزستان تدوین شود چون در بخش کشاورزی و بحث آبیاری‌های نوین با توجه به شرایط خشکسالی امسال با مشکل مواجه شده‌ایم و شرایط اقتصاد کشاورزی خوزستان تحت تأثیر خشکسالی و کم‌آبی قرار گرفته است.
خلیلیان اضافه کرد: باید به بهترین شکل از آب موجود در سطح استان خوزستان بیشترین بهره برداری را در بخش کشاورزی داشته باشیم تا بتوان تولید بیشتری صورت گیرد؛ امسال برنامه ریزی شده تا بتوان سهم بیشتری از اراضی در سطح استان خوزستان تحت کشت آبیاری قطره‌ای قرار گیرند.
استاندار خوزستان گفت: با آبیاری قطره‌ها و روش‌های نوین آبیاری قادر خواهیم بود با مصرف آب کمتر تولید بیشتری را در بخش کشاورزی داشته باشیم.

  

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today