تسنیم/ علی زینی‌وند استاندار کرمان، رحمان جلالی را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان معرفی کرد.

علی زینی‌وند، استاندار کرمان، رحمان جلالی را به سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان معرفی کرد.
وی اظهار داشت: با بهره‌گیری از وجود طیفی از جوانان انقلابی و معتقد به آرمان‌های نظام و گفتمان مقام معظم رهبری کادرسازی شده و در جاهای مختلف در کنار دیگر مدیران استان به‌کارگیری خواهند شد.
وی با بیان اینکه یکی از این جوانان در سمت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان معرفی شده است گفت: بصیری معاون سابق استانداری کرمان با رویکار آمدن دولت جدید استعفا دادند اما از ایشان درخواست شد تا تعیین تکلیف انتصابات استان ادامه دهند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه معاونت سیاسی استاندار مهمترین سمت است افزود: معاون سیاسی استاندار باید در چارچوب دولت به بحث انتصابات در بخش‌ها و شهرستان‌ها بپردازد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar