ایسنا/ رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از آغاز تزریق دز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۴۰ سال در این استان خبر داد.

فیض الله برزگر، رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: افراد بالای ۴۰ سال که دو نوبت واکسیناسیون اولیه از واکسن ‌های غیرفعال شده(سینوفارم، بهارات و برکت) را انجام داده اند، باید نوبت سوم واکسن را ترجیحاً مشابه نوبت اول(غیرفعال شده) به فاصله سه ماه از نوبت دوم دریافت کنند.
وی گفت: دز یادآور برای افردی که دو نوبت واکسیناسیون اولیه آنها اسپوتنیک و آسترازنکا بوده، متفاوت است و این دز ۶ ماه پس از تزریق دز دوم تزریق می شود.
برزگر تصریح کرد: برای تزریق این دز نیازی به ثبت نام نیست و افراد با مراجعه به مراکز واکسیناسیون می توانند این دز را دریافت کنند.
رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی یادآور شد: خوشبختانه با افزایش پوشش واکسیناسیون کرونا، ایمنی پایه حاصل شده است اما هنوز تا ایمنی کامل فاصله داریم بنابراین از افراد واکسینه نشده می خواهیم سریع تر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند تا رنگبندی شهرها قرمز نشود.
وی تاکید کرد: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در موفقیت یا عدم موفقیت وضع موجود بسیار تأثیرگذار است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today