ایرنا/ مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: خشکسالی و نبود بارندگی های موثر، سطح زیر کشت کلزا را در پاییز امسال نسبت به سال گذشته کاهش داد.

حسن ایزانلو، مدیر جهاد کشاورزی شیروان اظهار کرد: امسال این محصو ل در سطح ۱۸۷ هکتار از اراضی این شهرستان کشت شد که سال گذشته این میزان در سطح، ۵۵۰ هکتار بود.
وی با بیان اینکه میانگین تولید این محصول در هر هکتار ۲ تن است خاطرنشان کرد: از آن جایی که زمان کشت کلزا محدود و عمده آن به صورت دیمزاری است، بارندگی‌های به موقع می تواند به رونق کشت این محصول بینجامد.  
ایزانلو اضافه کرد: بارندگی به موقع مبنای کشت و کار محصولات پاییزه در زمین های دیمزاری است، ولی متاسفانه مهر ماه امسال با کاهش بارندگی و یا در واقع با خشکسالی مواجه شدیم و این خود یکی از دلایل اصلی کاهش کشت این محصول است.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: با توجه به نبود بارندگی و خشکسالی های امسال که محیط ریشه مرطوب نیست به کشاورزان توصیه می شود جهت هرگونه سرمازدگی محصول، آبیاری آخر را قبل از فرا رسیدن زمستان انجام دهند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today