برنا/ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان شاهین‌دژ از اجرای ۴.۸ کیلومتر آسفالت راه روستایی در محور قازانلو - حاجی آباد این شهرستان خبر داد.

کاظم پاشایی، رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان شاهین‌دژ گفت: بعد از آسفالت محور روستایی صفاخانه این شهرستان به طول ۱.۶ کیلومتر که با اتمام آن ۳۲۳ خانوار روستایی از راه آسفالته برخوردار شدند، قطعه اول آسفالت محور روستایی قازانلو نیز به طول ۴.۸ کیلومتر و اعتبار بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال تا روستای حاجی آباد با عرض آسفالت ۵.۵ متر و ضخامت آسفالت ۵ سانتیمتر به اتمام رسید و ۳۵۰ خانوار روستایی این منطقه هم از نعمت داشتن راه مناسب آسفالته بهره مند گردیدند.
پاشایی افزود: درصد برخورداری خانوارهای روستایی شهرستان شاهین دژ از راه مناسب آسفالته قبل از اجرای پروژه های بهسازی و آسفالت راههای روستایی ۷۸ درصد بوده و بعد از اتمام این پروژه ها به ۸۵ درصد برخورداری ارتقا خواهد یافت.
وی در مورد سایر پروژه های بهسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستان شاهین دژ به بهسازی و آسفالت راه روستایی قزل قیه به طول ۳ کیلومتر ، بهسازی و آسفالت راه روستایی گوزل بلاغ به طول ۱۱ کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه روستایی کرد کندی به طول ۸ کیلومتر و بهسازی و آسفالت صورین - قینرجه - آلارگور و ینگجه افشار به طول ۷.۳ کیلومتر اشاره و اظهار کرد : با تخصیص اعتبارات و قیر مورد نیاز و همچنین بهبود شرایط آب و هوایی این محورها نیز در اسرع وقت آسفالت خواهند شد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today