صدا و سیما/ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار در استان دور از انتظار نخواهد بود.

نخعی رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان گفت: مطابق با الگوی نقشه های هواشناسی برای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی ساعات افزایش دما قابل پیش بینی است.
نخعی افزود: طی امروز و کاهش نسبی دو تا سه درجه سلسیوس دمای هوا را انتظار داریم.
کارشناس هواشناسی گفت: پنجشنبه و جمعه از شدت سرمای هوا در منطقه کاسته خواهد شد.
صبح امروز سربیشه با منفی 6 درجه سردترین و ایستگاه های دهسلم نهبندان و بیرجند با 23 درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه ها بودند.
کمینه دمای هوا در مرکز استان منفی دو درجه سلسیوس ثبت شد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today