ایرنا/ کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی سبب شده تا امسال شمار روزها با هوای ناسالم در مرکز استان در ۱۵ روز آذرماه افزایش یابد.

جواد عمارلو، کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اظهار کرد: در این بازه زمانی کیفیت هوای استان در چهار روز ناسالم برای گروه های حساس اعلام شده این در حالی است که در مدت مشابه پارسال کیفیت هوا در هیچ روزی ناسالم نبوده است.
وی افزود: در ۱۵ روز آذرماه جاری مردم بجنورد در سه روز هوای پاک استنشاق کردند و کیفیت هوا در هشت روز سالم گزارش شده است. 
کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان اینکه خشکسالی ها شمار روزهای هوای پاک مرکز استان را بیش از نصف کاهش داده است، خاطرنشان کرد: شاخص کیفیت هوای مرکز استان در ۱۵ روز آذرماه سال گذشته در هشت روز پاک بوده است. 
عمارلو عنوان کرد: مردم مرکز استان در هفت روز از نیمه نخست آذرماه پارسال در هوای سالم تنفس کرده اند. 
وی افزود: در آبان ماه امسال هم شاخص کیفیت هوا در بجنورود در ۶ روز پاک، در ۲۲ روز سالم و در دو روز ناسالم برای گروه های حساس اعلام شده است.
کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان اینکه افزایش ریزگردها و غبار محلی در آسمان بجنورد از تبعات خشکسالی است، گفت: کاهش بارندگی‌ها سبب کاهش پوشش گیاهی شده و از این رو شرایط برای افزایش گرد و غبار فراهم شده است. 
عمارلو خاطرنشان کرد: فعالیت واحدهای سنگ شکن در اطراف شهر بجنورد هم مزید بر علت افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت آن است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today