هه وال موکریان/ نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از موافقت کمیسیون آموزش مجلس با تدریس زبان‌های محلی در مدارس ایران خبر داد و گفت: در این راستا آموزش و پرورش هم موظف است به تولید و تأمین محتوای آموزشی ادبیات زبان‌های قومی و محلی اقدام کند.

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این طرح وزارت آموزش و پرورش مکلف است از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ ادبیات زبان‌های محلی و قومی را متناسب با هر منطقه به صورت 2 واحد اختیاری (2 ساعت در هفته) در پایه‌های هفتم و دهم آموزش دهد.
او ادامه داد: همچنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش موظف است در چارچوب حفظ وحدت ملی و با مشارکت کارشناسان هر منطقه و متخصصان موضوعی، نسبت به تولید و تأمین محتوای آموزشی ادبیات زبان‌های قومی و محلی اقدام کند.
نماینده مهاباد در مجلس بیان کرد: اواخر آبان ماه سال جاری کلیات طرح اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور بعد از بررسی بحث و گفتگو و تهدید دفاع اینجانب و جمعی دیگر از نمایندگان با رای اعضای کمیسیون آموزش به تصویب رسیده بود.
محمود زاده بیان کرد: در راستای اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است نظام آموزشی زبان و ادبیات را برای زبان‌های محلی و اقوام از طریق وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری در حد امکانات موجود تدوین و اجرا کند.
او تاکید کرد: به نحوی که به موجب این نظام آموزشی تدریس ادبیات زمان های محلی و اقوام در مناطق سکونتی آنها در مدارس و مراکز آموزش عالی در کنار زبان فارسی مجاز باشد.
وی گفت: تنوع و تکثر نیروهای اجتماعی و قومی جامعه را از ظرفیت ها و استعدادها برخوردار می سازد که بهره‌گیری مناسب از آن‌ها می‌تواند موتور رشد و توسعه همگرایی و همسازی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در پی داشته باشد و اجرای دقیق و کامل اصل پانزدهم قانون اساسی گامی مهم و بنیادین در راستای پاسخ به یکی از مهمترین مطالبات اقوام کشور است.
این این طرح با تدوین و درخواست نماینده مهاباد به همراه ۳۰ نماینده دیگر در مجلس ارائه شده بود.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today