صدا و سیما/ استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت استان در تبدیل شدن به بندر خشک در منطقه، برلزوم اقتصادی شدن زیر ساخت های عمرانی تاکید کرد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی با تشریح پتانسیل ها و ظرفیت های این استان در حوزه حمل و نقل جاده و ریلی خواستار اقتصادی کردن زیر ساخت های عمرانى استان شد و گفت: برای بهره برداری اقتصادی از خطوط ریلی استان، اتصال خط راه آهن به پایانه های مرزی ضروری و حائز اهمیت است.
معتمدیان همچنین از ایجاد هاب‌های اقتصادی در مرکز، شمال و جنوب استان خبر داد و گفت: با توجه به همسایگی آذربایجان غربی با 3 کشور و وجود زیرساخت های گمرکی، این استان طرفیت تبدیل شدن به بندر خشک به‌ویژه در جنوب استان را دارد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت حمل و نقل ریلی در استان، بر اقتصادی کردن این زیر ساخت تاکید کرد و گفت: اتصال خط راه آهن ارومیه به سرو و اتصال راه آهن نقده به تمرچین می تواند در توسعه صادرات و کاهش هزینه حمل و نقل کالا از مناطق مختلف کشور به مرز بسیار موثر باشد.
وی با اشاره به ظرفیت های باری و مسافری راه آهن استان، خواستار تکمیل ایستگاه های ارومیه، نقده، مهاباد و میاندوآب و همچنین  ایجاد اداره کل راه آهن آذربایجان غربی و استقلال این اداره کل از آذربایجان شرقی شد .
وی همچنین با اشاره به ظرفیت فرودگاهی استان و فعال بودن 3 فرودگاه ارومیه، ماکو و خوی اظهار داشت:  با وجود این ظرفیت ویژه در استان و نزدیکی حدود ده فرودگاه بین المللی در کشورهای همسایه با استان آذربایجان غربی، استفاده از ظرفیت ناوگان هوایی استان برای در حوزه مسافری داخلی و خارجی و حمل بار مغفول مانده است .
وی در ادامه به ظرفیت های استان در حوزه های مختلف برای ایجاد هاب های اقتصادی در مرکز ، شمال و جنوب استان نیز اشاره نمود و افزود: مقدمات اجرایی طرح مطالعاتی ایجاد هاب های اقتصادی در استان فراهم شده است.  

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today