باشگاه خبرنگاران/ سرپرست انتظامی ملایر از کشف هزار و ۲۰۰ کیسه سیمان احتکار شده با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نوروزی، سرپرست انتظامی ملایر گفت: در راستای مبارزه با محتکران و فرصت طلب ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی، از احتکار مقادیری سیمان در این شهرستان مطلع شدند.
او افزود: در یک عملیات مشترک با همکاری بازرسان اداره صمت از این مکان بازرسی و تعداد هزار و ۲۰۰ کیسه سیمان احتکار شده که ارزش آن از طریق کارشناسان ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده، کشف شد.
سرپرست انتظامی ملایر تأکید کرد: در این خصوص یک متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today