ایرنا/ بازرس کل استان بوشهر گفت: حکم بدوی اختلاس مدیر شهرستان یکی از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو در این استان صادر شد.  

اسحاق شهبازی، بازرس کل استان بوشهر افزود: این حکم در نتیجه ارائه فاکتور صوری و برداشت از حساب شرکت دولتی صورت گرفته است که با ورود بازرسی کل استان به پرونده و ارجاع موضوع به مرجع قضایی حکم بدوی اختلاس صادر شد.
وی بیان کرد: بر این اساس فرد متخلف محکوم به ۲ سال حبس تعزیری، رد اصل مال و ۲ برابر جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar