باشگاه خبرنگاران/ رئیس دادگستری دزفول گفت: عفو و بخشش اولیای دم سبب رهایی قاتل از چوبه دار پس از تحمل ۴ سال حبس شد.

محمدیار ممبینی، رئیس دادگستری دزفول در این خصوص اظهار کرد: ۴ سال پیش درگیری بین ۲ نفر در این شهرستان بر سر اختلافاتی که از قبل با هم داشتند رخ می‌دهد که منجر به قتل یکی از طرفین درگیر می‌شود و پس از وقوع قتل پرونده در دادگاه کیفری این شهرستان تشکیل و قاتل دستگیر و روانه زندان شد، ولی خانواده مقتول بعد از این حادثه به دنبال انتقام از خانواده و طایفه قاتل بودند که با وساطت اعضای ستاد صبر دزفول، بزرگان و خیرین از انتقام صرف نظر و قبول کردند که موضوع را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.
او بیان کرد: طی مراحل قانونی، پس از تائید نهایی دیوان عالی کشور قاتل به قصاص محکوم و اولیای دم مصمم به اجرای حکم قصاص قاتل بودند تا اینکه با ابراز پشیمانی قاتل و درخواست خانواده او، با دستور مقام قضایی پرونده جهت ایجاد صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم به شعبه ۷ شورای حل اختلاف این شهرستان ارجاع داده شد.
ممبینی اظهار کرد: اعضای این شعبه با همکاری ستاد صبر، خیرین، بزرگان، مصلحین و سران عشایر با برگزاری چندین جلسه با بزرگان، ریش سفیدان طایفه مقتول زمینه را برای جلب رضایت اولیای دم فراهم کردند.
رئیس دادگستری دزفول تصریح کرد: خانواده مقتول با عفو و بخشش قاتل فرزند خود موافقت و پس از طی مدتی به همراه اعضای شعبه ۷ شورای حل اختلاف و ستاد صبر دزفول و تعدادی بزرگان با حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی، با اعلام رضایت و گذشت از قاتل، پس از ۴ سال زندگی دوباره به او بخشیدند.


آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today