باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل هواشناسی البرز گفت: آسمان فردای البرزقسمتی تا نیمه ابری خواهد بود.

آرش بهاروند، مدیرکل هواشناسی البرز اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی ازآسمانی قسمتی تا نیمه ابری همراه با هوای آلوده برای فردای البرز است.
او افزود: فردا شاهدغبارمحلی در هوای البرز خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی البرز افزود: کمینه دمای هوای فردای استان البرز چهار درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن ،سیزده درجه است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday