باشگاه خبرنگاران/ معاون استاندار آذربایجان‌ غربی گفت: امسال در قالب تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی، ۴۶ واحد صنعتی در استان احیا شده است.

نادر صادقی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌ غربی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری در قالب تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی، ۴۶ واحد صنعتی در سطح استان احیا شده و هم اکنون در محله راستی آزمایی قرار دارد.
صادقی افزود: برای اطمینان از احیای کامل این واحد‌ها که در آمار بازگشت به چرخه تولید قرار دارند، راستی آزمایی انجام خواهد شد و سپس آمار دقیق در اختیار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today