فارس/ استاندار هرمزگان در احکام جداگانه‌ای دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سرپرست دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری استانداری هرمزگان را منصوب کرد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در ادامه انتصابات خود مصطفی برزگر به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ستاد مرکزی پیشنهاد داد.

 وی پست معاونت سیاسی اجتماعی و معاونت عمرانی فرمانداری قشم را نیز در کارنامه سوابق کاری خود دارد.
همچنین مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حکم دیگری سرپرست دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری استانداری را منصوب کرد.
زهرا حمزه ای به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری استانداری منصوب شد.

 وی پیش از این دو سال معاونت دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری استانداری را بر عهده داشت و فرزند شهید حمزه‌ یی و خواهر صمد حمزه یی رییس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس است.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today