صدا و سیما/ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از الحاق ۶۸۰ هکتار اراضی به محدوده شهری استان و تصویب آن در طرح جامع خبر داد.

داریوش حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در این باره گفت: در طرح جامع، شهر همدان از پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۴۰۰ به هفت هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع رسیده است.
وی با بیان اینکه دولت با توجه به نیاز و سرانه شهر و آمار جمعیت وسعت شهر را مشخص می‌کند، تصریح کرد: با این روند، ما در شهر همدان با ثبت نام‌هایی که در طرح نهضت ملی مسکن و اجرای ۶ مرحله طرح اقدام ملی که حدود ۵۰ هزار داوطلب ثبت نام کردند، ۶۸۰ هکتار از اراضی منطقه شورین را برای الحاق به محدوده شهر جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در طرح جامع همدان مطرح کرده ایم و زمانی که در شورای عالی شهرسازی کشور موافقت شود اراضی مذکور به محدوده شهر الحاق خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در خصوص این اراضی پیشنهادی در منطقه شورین همدان نیز گفت: برای اراضی مذکور و اجرای مرحله جدید طرح ملی مسکن معارض وجود دارد که با بررسی‌های انجام شده حق و حقوق مردم پرداخت خواهد شد.
حسینی افزود: طرح جامع شهری با توجه به ضوابط و قوانین پیش می‌رود، سلیقه‌ای نیست و براساس جمعیت و نیاز شهر دولت اراضی مورد نیاز را به محدوده شهر اضافه می‌کند و شهر را گسترش می‌دهد.

 
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today