ایسنا/ به منظور اجرای ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان به عنوان عضو شورای عالی اداری کشور معرفی شد.

به منظور اجرای بند ۵ ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ با عنایت به سوابق تخصصی، تحصیلی و تجارب، علی‌رضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان به‌عنوان عضو شورای عالی اداری کشور، انتخاب و معرفی شد.
وزیر کشور دو نفر از استانداران را با در نظر داشتن سوابق تخصصی، تجربه و تحصیلات، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر شورای‌عالی اداری معرفی می‌کند.
شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه‌های توسعه و ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی قانونگذار دارای صلاحیت‌هایی است.
شورای عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، به ریاست آیت‌الله دکتر رئیسی رئیس جمهوری برگزار می‌شود.


آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today