فارس/ «جعفر معینیان» به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان منصوب شد.

بنا به پیشنهاد سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان و با حکم سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، «جعفر معینیان» به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان منصوب شد.
تا پیش از این، «صمد نریمان»، عهده‌دار این مسؤولیت در استان سمنان بود.‌

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today