باشگاه خبرنگاران/ دو شکارچی متخلف به دام محیط بانان الموت شرقی و غربی افتادند.

مصطفی قندی مسئول محیط بانی الموت شرقی اظهار کرد: بنا بر اطلاعات رسیده از همیاران محیط زیست ماموران این واحد به سمت منطقه اعزام و پس از چندین ساعت پیاده روی وکنترل مسیر در تاریکی هوا و پس از تعقیب و گریز شکارچی متخلف حرفه‌ای را دستگیرکردند.
قندی افزود: نیرو‌های محیط زیست با شناختی که از این شکارچی متخلف داشتند با هماهنگی مقام قضایی گوشی تلفن همراه وی را مورد بازبینی قرار دادند و تصویری از شکار غیرمجاز یک کل وحشی توسط این متخلف را بدست آوردند.
وی گفت: متهم به استناد تصویر شکار کل وحشی بدست آمده به مراجع قضایی معرفی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزین هم گفت: درپی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر شکار غیرمجاز در ارتفاعات منطقه الموت غربی، با جستجوی میدانی تیم‌های یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین و همکاری نیروی انتظامی مشخص شد که یکی از شکارچیان سابقه‌دار با ورود به منطقه حفاظت شده اقدام به شکار غیرمجاز یک راس بز وحشی و انتقال آن به منزل مسکونی کرده است.
وی تصریح کرد: پس از شناسایی منزل شکارچی متخلف با هماهنگی مراجع قضایی منزل متهم مورد بازرسی قرار گرفت و کفش، لباس‌های آغشته به خون تازه ظروف، حاوی خون، ۹ کیلوگرم گوشت بز وحشی، یک کوله پشتی آغشته به خون، تعداد زیادی کیسه نایلونی بزرگ مخصوص حمل گوشت و یک عدد کارد شکاری جهت قصابی و ذبح حیوان از متخلفین کشف و ضبط و شد.
زارعی گفت: با توجه به اینکه نامبرده قبلا سابقه تخلف شکار غیر مجاز در مناطق استان را دارا است با تنظیم صورتجلسه و تکمیل پرونده به مراجع قضایی جهت صدور حکم متناسب با جرم ارجاع داده شد.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today