ایرنا/ گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که مردم خراسان شمالی در یک سال گذشته اجناس موردنیازشان را حدود پنج درصد گرانتر از مردم استان های دیگر خریداری کردند که نشان از بالابودن هزینه های زندگی در این خطه است.

اسماعیل براتی زاده، رئیس گروه حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: در یک سال گذشته، نرخ تورم در استان برای خانوارهای شهری و روستایی استان ۴۹ درصد ثبت شده است که این رقم در کشور ۴۴.۴ درصد است.  
وی اظهار کرد: در یک سال گذشته نرخ تورم برای خانوارهای شهری استان ۴۹ درصد گزارش شده که این رقم در کشور ۴۳.۶ درصد بوده است.
براتی زاده با اشاره به اینکه در این مدت نرخ تورم در روستاهای استان بالاتر از میانگین کشوری بوده است، افزود: در یک سال گذشته نرخ تورم در خانوارهای روستایی استان ۴۹.۱ درصد ثبت شده است که این رقم در سطح کشور ۴۸.۳ درصد بوده است. 
رئیس گروه حساب های منطقه‌ای و محاسبات قیمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اظهار کرد: این آمار نشان می‌دهد هزینه خانوارهای شهری و روستایی در این استان نسبت به سایر استان های کشور بالاتر است.
وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، بیشترین افزایش قیمت ها در استان مربوط به گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با ۶۱.۴ درصد است.  

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today