آخرین خبر/ رئیس پلیس پایتخت گفت: خواهر و برادری را دستگیر کردیم که اقدام به اغفال دختران میکردند.

سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت اظهار کرد: خواهر، دختر را اغفال و برادر پس از تجاوز مال و اموال او را به سرقت میبردند، در یک مورد دختری را به قتل رسانده بودند.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran