مشرق/ مه غلیظ بامداد چهارشنبه ۱۷ آذر ماه شهر زنجان را فرا گرفت و باعث کاهش دید در سطح شهر شد.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today