صدا و سیما/ چهارمین مرکز نگهداری معلولان ذهنی خفیف استان امروز در بندرعباس به بهره برداری رسید.

ابراهیم حسن نژاد، مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: در این مرکز ۱۰ نفر از معلولان ذهنی خفیف نگهداری می‌شوند و اکنون در مجموع ۴۰ نفر از معلولان ذهنی خفیف در سه مرکز نگهداری در بندرعباس و یک مرکز در بستک تحت حمایت و نگهداری بهزیستی هستند.
وی افزود: در هریک از این مراکز برای افراد تحت پوشش به‌صورت سرانه سه میلیون تومان هزینه می‌شود و بهزیستی اقدامات مربوط به توانمندسازی، اشتغال و ویزیت‌های درمانی آن‌ها را نیز به عهده دارد.
حسن‌زاده اظهار کرد: در مجموع ۸ هزار معلول در هرمزگان تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند.
به گفته مدیرکل بهزیستی هرمزگان، هزینه ۱۲۰ میلیون تومانی راه اندازی و دیگر هزینه های اداره این مرکز را موسسه خیریه فرشته‌های آسمانی پرداخت کرده است.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today