صدا و سیما/ صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تا کنون ۴۸۷ تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کرده اند.

مسعود نیک پور معاون صید و بنادر ماهیگیری گیلان امروز با اعلام این خبر اظهار کرد: صیادان گیلانی که از ۲۰ مهر به دل دریا زده اند موفق شدند تا کنون ۴۸۷ تن انواع ماهیان استخوانی را صید کنند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۸ درصد افزایش داشته است.
مسعود نیک پور با اشاره به اینکه افزایش تلاش صیادی و کاهش کولاک دریا باعث افزایش صید در گیلان شده است افزود : ارزش فروش ناخالص این مقدار صید ۴۹۸ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی گفت: از ۴۸۷ تن ماهی صید شده ۲۲۳ تن ماهی سفید ، ۲۵۲ تن ماهی کفال و بقیه دیگر گونه‌ها هستند.
۴ هزار صیاد در ۴۷ تعاونی صید پره تا ۱۵ فروردین فرصت دارند از خوان خزر روزی کسب کنند.

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today