ایرنا/ شهر تاریخی حریره کیش بر اساس معیارهای یونسکو از گزینه های قرار گرفتن در بین نامزدهای این سازمان فرهنگی و اجتماعی در فهرست آثار جهانی است.

طبق بازدید کارشنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان از آثار تاریخی جزیره کیش و لزوم اهمیت ثبت جهانی «سکونتگاه های تاریخی حاشیه شمال خلیج فارس» در سال ۲۰۲۱ شهر تاریخی حریره به عنوان یکی از پرونده های با اهمیت کشور به یونسکو معرفی و در فهرست موقت ثبت شده است.
ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی با اعتباری که به همراه دارد، علاوه بر معرفی شایسته معماری و ویژگی های شاخص بنادر و سکونتگاه های تاریخی خلیج فارس و پتانسیل های موجود به جهان، این امر مهم  زمینه ساز توسعه گردشگری منطقه خواهد شد.
شهر تاریخی حریره کیش بر اساس معمارهای یونسکو شامل "نشان دهنده تبادل ارزش های بشری در یک بازه زمانی در زمینه های معماری یا فناوری، هنرهای یاد بودی، برنامه ریزی شهری یا طراحی منظر فرهنگی، نمونه و گواه منحصر به فرد و یا حداقل استثنایی از یک سنت فرهنگی با تمدن زنده یا نابود شده و نمونه ای بارز از گونه ای منحصر به فرد در معماری یا فناوری که نشان دهنده مرحله مهمی از تاریخ بشری است.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today