باشگاه خبرنگاران/ جمعی از معلمان خرید خدمات اصفهان مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

صبح امروز جمعی از معلمان خرید خدمات اصفهان مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کرده و از نابرابری حقوق خود شکایت کردند.
یکی از این معلمان گفت: ما نیروهای خرید خدمات هستیم که در اصفهان حدود 3000 نیرو مشغول به فعالیت هستیم.
وی گفت: براساس بخشنامه ارسال‌شده برای ما حقوق یک میلیون تومان با ۱۵ روز بیمه در نظر گرفته‌اند و این میزان دریافتی کفاف گذران زندگی را نمی‌دهد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today