ایسنا/ مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: نیمی از دشت‌های خراسان جنوبی شوری بیش از حد مجاز دارند.

محمدی مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نشست روز جهانی خاک با بیان اینکه سالانه حدود ۱۴ تن در هکتار فرسایش خاک داریم، گفت: در استان ‌ای سی خاک پنج هزار و ۳۴۰ میکروزیمنس است که حد مجاز چهار هزار میکروزیمنس است.
وی با اشاره به مساحت اراضی آبی استان که بیش از ۱۵۰هزار هکتار است، افزود: نیمی از دشت‌های استان دارای شوری بیش از شش هزار میکروزیمنس و ۳۳ درصد دارای شوری متوسط بین سه تا شش هزار و حدود ۱۷درصد شوری کمتر از سه هزار دارند.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان شوری خاک در دشت سده بیش از شش هزار کیلوگرم در هکتار نمک است، گفت: کمترین میزان شوری در اراضی دستگردان طبس با حدود ۲۰۰ کیلوگرم نمک در هکتار است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این ارقام نشان از شور شدن خاک‌های استان دارد، افزود: برای جلوگیری از روند افزایشی شوری خاک باید آبشویی به تناسب اراضی یک تا سه بار در سال مخصوصا در روش‌های آبیاری قطره‌ای انجام شود.
محمدی علت شور شدن خاک‌های استان را کم شدن بارندگی ها، افزایش دما، کاهش کیفیت آب آبیاری و بهره برداری غیراصولی دانست و گفت: کاشت مستقیم و بی خاک در 2084 هکتار، کاشت و برگردان کود سبز در ۸۴۷ هکتار و مدیریت بقایای گیاهی در ۳۳ هزار و ۴۶۰ هکتار از اقدامات جهادکشاورزی از ابتدای امسال به منظور اصلاح خاک، افزایش مواد آلی و جلوگیری از فرسایش خاک در استان بوده است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today