باشگاه خبرنگاران/ مراجع عظام تقلید و علمای قم امروز پنجشنبه هجدهم آذرماه دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

مراجع عظام تقلید و علما حضرات آیات صافی گلپایگانی، نوری همدانی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، مسعودی خمینی، دوزدوزانی، گرامی، محقق داماد و سیدعلی اکبر موسوی امروز پنجشنبه هجدهم آذرماه دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.
آیت الله نوری همدانی پس از دریافت دُز سوم واکسن کرونا ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر درمان گفت: حفظ حیات و زندگی انسان‌ها واجب است.
او با اشاره با فعالیت برخی از واکسن هراسان تصریح کرد: برهمه لازم است به تجویز پزشکان عمل کنند و کسانی که کوتاهی کنند ضامن پیامد‌های منفی آن هستند.
آیت الله جوادی آملی هم جامعه اسلامی را هوشیار خواند و گفت: این جامعه هوشیار هیچگاه در مسیر مخالف علم حرکت نمی‌کند.
او بیماری را نشانه‌ای الهی بیان کرد که درپی آن، علم باهدف کشف راه درمان، تکاپو کرده و انسان اندیشمند را به شناخت ناظم جهان هستی رهنمود می‌کند. 

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله جوادی آملی

آیت الله نوری همدانی

آیت الله مسعودی خمینی

آیت الله محقق داماد

مراجع تقلید و علمای قم دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

مراجع تقلید و علمای قم دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

مراجع تقلید و علمای قم دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday