ایمنا/ هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای استان اصفهان در ۲۳ آذرماه تا ۲۴ ساعت آینده را اعلام کرد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای زیر استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:
اصفهان: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و نیمه ابری و وزش باد و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد
شرق اصفهان: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و نیمه ابری و وزش باد و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد
نجف‌آباد: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و نیمه ابری و وزش باد و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد
کاشان: آسمان قسمتی ابری گاهی نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد
مبارکه: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و وزش باد و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد
شهرضا: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و نیمه ابری و وزش باد و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- درجه سانتی‌گراد
دولت‌آباد: آسمان سمتی ابری و غبار صبحگاهی و نیمه ابری و وزش باد و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد
خوانسار: آسمان قسمتی ابری گاهی نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد
اردستان: آسمان قسمتی ابری گاهی نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد
سمیرم: آسمان قسمتی ابری گاهی نیمه ابری وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today