باشگاه خبرنگاران/ بیش از هزار مدرسه گیلان به لحاظ میزان رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی بازرسی شدند.

فردین مهرابیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار کرد: از شروع بازگشایی مدارس در پاییز امسال، از کلاس‌های درس هزار و ۶۱ مدرسه گیلان برای پایش کیفیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری بازرسی شد.
او با اشاره به مشاهده برخی نواقص در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و تذکر به مدیران مدارس نواحی آموزشی شهرستان، افزود: دانش آموزانی که تاکنون واکسن کرونا دریافت نکرده بودند، با مشاوره به مراکز واکسیناسیون روانه شدند.

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today