آخرین خبر/ اهالی 7 روستای منطقه پشتکوه دوم برای تامین مایحتاج خود، تأمین علوفه مورد نیاز دام‌ها، مراجعه به پزشک و سایر امور در این فصل، باید خطرات عبور از گردنه کلوسه را به جان بخرند.

تلاش یک لندکروز برای عبور از گردنه یخ‌ز‌ده کلوسه برای حمل علوفه احشام روستای کلوسه را مشاهده می‌کنید.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today