نماد آخرین خبر

بارش برف در محور پلنگانه مسیر پاوه-روانسر

منبع
مهر
بروزرسانی

مهر/ بارش برف در محور پلنگانه در مسیر پاوه روانسر تردد خودرویی را سخت کرده و تردد در این مسیرها فقط با زنجیر چرخ میسر است.


بارش برف در محور پلنگانه در مسیر پاوه روانسر تردد خودرویی را سخت کرده و تردد در این مسیرها فقط با زنجیر چرخ میسر است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today