ایرنا/ استان اصفهان در هفته گذشته هوای به‌نسبت آلوده‌ای داشت؛ به‌طوری که 3 روز هوای ناسالم برای عموم و 3 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را پشت سر گذاشته است؛ با وجود این در آخرین روز هفته وضعیت آلودگی هوای این استان مساعد شد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today