نماد آخرین خبر

هوای اصفهان سالم است

منبع
باشگاه خبرنگاران
بروزرسانی
هوای اصفهان سالم است

باشگاه خبرنگاران/ کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۴۹ در وضعیت پاک قرار دارد.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۴۹ در وضعیت پاک قرار دارد.
ایستگاه احمدآباد با شاخص ۵۴، استانداری اصفهان با شاخص ۷۹، انقلاب با شاخص ۵۷، باهنر با شاخص ۶۲، پروین با شاخص ۶۶، خرازی با شاخص ۸۷ و رودکی با شاخص ۷۳ در وضعیت هوای سالم(زرد) است.
دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در ایستگاه جی با قرار گرفتن بر روی شاخص ۳۴، رهنان با شاخص ۳۶، فرشادی با شاخص ۳۹، فیض با شاخص ۳۹، کاوه با شاخص ۳۱، میرزا طاهر با شاخص ۴۵ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۴۴ در وضعیت هوای پاک(سبز) است.
دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست همچنین دستگاه شاخص کیفی هوا در ایستگاه مبارکه با شاخص ۱۴ در وضعیت هوای پاک(سبز) است.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن بر روی عدد ۳۷ در وضعیت هوای پاک(سبز) و ایستگاه سجزی با شاخص ۸۵ در وضعیت هوای سالم(زرد) قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today