باشگاه خبرنگاران/ زیر پل قدیم خرمشهر محلی برای انباشت زباله شهروندان شده است.

مدتی است زیر پل قدیم خرمشهر محلی برای دپوی زباله شده و حجم زیادی از پسماندها را در خود جای داده است به گونه ای که بخشی از آن ها به درون رودخانه کارون وارد شده اند و چهره ی نازیبایی را برای آن نقطه پدید آورده اند.
بیشتر زباله هایی که در زیر این پل ریخته شده اند از جنس پلاستیک هستند و افزون بر تجزیه ناپذیری آسیب جدی به محیط زیست وارد می کنند و ممکن است سبب مرگ ماهیانی شود که در این رودخانه زندگی می کنند.
پل قدیم خرمشهر تنها پل این شهرستان در زمان جنگ تحمیلی با عراق است که در حال حاضر به ثبت ملی رسیده است.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today