ایرنا/ امام جمعه سیریک گفت: مشاغل کاذب و قاچاق بسیار جذابیت دارد و حتی تحصیل دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده است.

حجت الاسلام محسن سالاری، امام جمعه سیریک اظهار کرد: معلم می‌گوید دانش آموز را از قایق قاچاق پیاده می‌کند تا در امتحان شرکت کند که این نشانه تاثیر این پدیده بر آموزش رسمی دانش آموزان است.
وی ادامه داد: متأسفانه روالی در سیریک به‌وجود آمده که اکنون حتی دیپلمه در برخی مناطق وجود ندارد و چند سال دیگر باید دنبال افراد دیپلمه بگردیم.
سالاری به نقش آموزش‌های مهارتی در جلوگیری از اشتغال کاذب و جلوگیری از قاچاق پرداخت و گفت: افراد وقتی می‌توان از اشتغال به مشاغل کاذب که خطرناک هستند نهی کرد که گزینه جایگزینی برای آن داشت.
امام جمعه سیریک اضافه کرد:‌ سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در این خصوص بسیار اهمیت دارد و اشتغال به کاری که فرد مهارت آن را فرا گرفته بهترین جایگزین برای مشاغل کاذب که نا امنی‌هایی دارند است که این نا امنی و خطرهایی که در مشاغل کاذب وجود دارد را هم ندارد اما نکته‌هایی وجود دارد.
وی گفت: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید ناهماهنگی‌هایی بین اداره‌های مختلف دولتی مسئول حوزه اشتغال به هماهنگی تبدیل شود و انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری می‌تواند یکی روش‌های مفید برای این مسئله باشد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today