نماد آخرین خبر

۱۴ دیوارکشی غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد

منبع
صدا و سيما
بروزرسانی
۱۴ دیوارکشی غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد

صدا و سیما/ ۱۴ تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی شهرستان بابل قلع و قمع شد.

محسن علی گل زاده مدیر جهاد کشاورزی بابل اظهار کرد: برای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۱۴ دیوارکشی غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی منطقه بابلکنار شهرستان بابل با دستور دادستان این شهرستان قلع و قمع شد.
محسن علی گل زاده افزود: با این قلع و قمع ۳۳۵ مترمربع اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی شد.
او گفت: تولید پایدار بخش کشاورزی در حفظ منابع است و جهاد کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل افزود: گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت‌های بخش کشاورزی شهرستان است.
علی گل زاده با قدردانی از همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود اجتناب و برای مشاوره و اخذ مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان مراجعه کنند.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today