آخرین خبر/ در جدیدترین رنگ‌بندی اپلیکیشن ماسک از تمام ایران فقط اردکان در استان یزد به‌رنگ نارنجی درآمده است.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today