logo

1.5 کیلومتر از اراضی ساحلی در بندرعباس رفع تصرف شد

منبع
ميزان
بروزرسانی
1.5 کیلومتر از اراضی ساحلی در بندرعباس رفع تصرف شد

میزان/ رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف مساحتی بالغ بر ۱.۵ کیلومتر از اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، ۱.۵ کیلومتر از اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندر شهید رجایی رفع تصرف شد.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این خصوص اظهار کرد: اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندرشهید رجایی بندرعباس، مساحتی در حدود ۱۲.۶ کیلومتر است که از این میزان در حدود ۶ کیلومتر به صورت غیرمجاز تصرفاتی در حریم ۶۰ متری دریا انجام شده است.
وی افزود: در راستای اجرای اولویت‌های پانزده گانه رئیسقوه قضاییه در سال جاری مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند، به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، رفع تصرفات از اراضی ساحلی غرب بندرعباس آغاز شده و برنامه‌ای جدی را در این خصوص شروع کرده‌ایم که براین اساس ضمن رفع تصرف از حدود ۱.۵ کیلومتر از اراضی حدفاصل بندر شهید رجایی تا بندر شهید باهنر، مستحدثات ایجاد شده نیز تخریب شد.
قهرمانی خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری خوب دولت و دستگاه‌های متولی، روند رفع تصرفات از مابقی اراضی ساحلی این محدوده تا تکمیل هر ۶ کیلومتر همچنان ادامه خواهد داشت و در نهایت این زمین‌های آزادسازی شده در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از تعدادی از نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و نظامی که داوطلبانه اقدام به قلع و قمع ساخت و ساز‌های خود در این اراضی نموده اند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند تذکر جدی داد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته اقدام کنند.
گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان طی دستوری دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس را مأمور کرد تا به منظور ایجاد دسترسی مردم به ساحل در این محدوده سریعاُ اقدام کند.
بر این اساس مقرر شد؛ بررسی‌های لازم صورت پذیرد تا در نتیجه آن علاوه بر آزادسازی اراضی سمت ساحل به دلیل اینکه در زمین‌های مجاور اتوبان نیز انبار‌هایی به هم پیوسته قرار گرفته اند که مانع از دسترسی مردم به دریا شده اند، نقشه‌های مربوطه به دقت بررسی شوند و چنانچه طبق نقشه دسترسی در نظرگرفته شده است نسبت به بازگشایی آن اقدام شود و اگر نقشه‌ها فاقد مسیر دسترسی بوده است با مسئولانی که به صورت غیر موجه مبادرت به واگذاری اراضی نموده اند برخورد جدی قانونی صورت گیرد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today