ایرنا/ دادستان انتظامی نظام پزشکی گناوه گفت: در پی درخواست شبکه بهداشت و درمان با دستور قضایی، یک مرکز لیزردرمانی غیرمجاز در این شهر تعطیل و پلمب شد. 

سید کریم موسوی، دادستان انتظامی نظام پزشکی گناوه اظهار کرد: در پی درخواست شبکه بهداشت و درمان با دستور قضایی، یک مرکز لیزردرمانی غیرمجاز در این شهر تعطیل و پلمب شد. 

وی افزود: مسئولیت مرکز لیرزدرمانی مهروموم شده را یک زن برعهده داشت و در یکی از مجتمع های گناوه به طور غیر قانونی و بدون مجوز و پزشک، اقدام به کارهای خطرناک پزشکی می کرد.
وی اظهار کرد: این مرکز در آبان ماه سال گذشته در یکی از منازل شخصی فعال بود که توسط شبکه بهداشت و درمان تعطیل شده بود.
دادستان انتظامی نظام پزشکی گناوه به همشهریان توصیه کرد: به هیچ وجه به چنین مراکزی که خطرناک و تهدید جدی علیه سلامت عمومی هستند، مراجعه نکنند.
وی از همکاری دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناوه در تعطیلی این مرکز تقدیر کرد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar