صدا و سیما/ سلطانیه، طارم، ماهنشان و ایجرود در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بر اساس جدیدترین به روز رسانی‌ها، تعداد شهر‌های زنجان به وضعیت زرد و آبی رسید. 
از مجموع ۸ شهرستان استان زنجان هم اکنون شهرستان‌های سلطانیه، طارم، ماهنشان و ایجرود در وضعیت زرد کرونایی، شهرستان ابهر، خرمدره، خدابنده، زنجان، در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.
تعاریف عملیاتی رنگ کدها:
زرد: در منطقه یک یا بیشتر مورد بیماری تست پی‌سی‌آر دیده شده و خطر در حد قابل انتظار است. تعداد موارد جدید قطعی به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۱ تا ۹ مورد.
نارنجی: تعداد موارد جدید قطعی ۱۰ تا ۲۴ به ازای ۱۰۰ هزار نفر و روند کلی اپیدمی بالا رونده است.
قرمز: بیش از ۲۵ مورد در روز به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روند اپیدمی در حال ازدیاد است.
آبی: به علت مناسب بودن وضعیت بیماری اعمال محدودیت‌های کمتری نسبت به شهر‌های زرد انجام می‌شود.

 
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today