فارس/ عمل جراحی موفقیت‌آمیز خارج کردن تومور مغزی به‌اندازه پرتقال از سر بانوی ۷۰ ساله دامغانی در بیمارستان کوثر سمنان انجام شد.

عمل جراحی موفقیت‌آمیز خارج کردن تومور مغزی به‌اندازه پرتقال از نیمکره راست مغز بانوی ۷۰ ساله در بیمارستان کوثر سمنان انجام شد.
بیمار یک بانوی ۷۰ ساله دامغانی بود که با مشکل تشنج و ضعف اندام‌های سمت چپ به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان مراجعه کرده بود و توسط دکتر کیهان پورعلی متخصص جراحی مغز و اعصاب و تیم بیهوشی به سرپرستی دکتر عبدالله‌پور و دکتر حسین‌زاده تحت عمل جراحی قرار گرفت.
این بیمار پس از چند روز بستری با حال عمومی خوب و بدون نقص عصبی از بیمارستان کوثر سمنان مرخص شد.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today