مهر/ معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت: تعداد فوتی ها ناشی از کرونا در استان به صفر رسیده است.

مشهود تقی لو، معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه کرونا رو به نابودی است، اظهار کرد: از مجموع ۸ شهرستان استان زنجان چهار شهرستان این استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
وی با بیان اینکه هم اکنون شهرستان‌های سلطانیه، طارم، ماهنشان و ایجرود در وضعیت زرد کرونایی هستند، ادامه داد: همچنین شهرستان ابهر، خرمدره، خدابنده، زنجان، در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.
معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت: خوشبختانه از اردیبهشت ماه سال جاری شاهد نزول بیماری کرونا در استان هستیم.
تقی لو بر لزوم رعایت هرچه بیشتر شیوه نامه‌های بهداشتی در استان تاکید و ابراز کرد: کرونا تمام نشده و همچنان باید مردم بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.
وی تصریح کرد: طی روزهای گذشته شاهد صفر بودن فوتی‌های ناشی از کرونا در استان هستیم و امیدواریم این مهم در استان همچنان به قوت خود باقی بماند.
معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت: طی روزهای اخیر زدن ماسک در استان به شدت کاهش یافته است.



آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today